Je pridávanie odkazov do webkatalógu spoplatnené?

Nie, náš webkatalóg je pre vaše odkazy úplne zadarmo! Či sa jedná o jednosmerné odkazy, alebo výmenu odkazov, za nič neplatíte.

Štatistika katalógu

  • Aktívne odkazy: 1423
  • Čakajúce odkazy: 677
  • Najlepšie odkazy: 9
  • Všetky odkazy: 2101
  • Dnešné odkazy: 0
  • Hlavné kategórie: 18
  • Podkategórie: 419
Copyright © 2020 webkatalog.xyz.